Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm
TẶNG THẺ TÍN DỤNG
NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH THẺ ATM MIỄN PHÍ
TRẢ GÓP LINH HOẠT
BẢO MẬT KHOẢN VAY
Đăng ký vay online

KHÁCH HÀNG LÀ BÊN BÁN

Đăng lúc 01:19:08 12/03/2021

KHÁCH HÀNG LÀ BÊN BÁN

A. Thư tín dụng

 

1. THÔNG BÁO L/C VÀ SỬA ĐỔI L/C

Vietcombank kiểm tra tính chân thực bề ngoài của L/C hoặc sửa đổi L/C và thông báo đến doanh nghiệp.

Lợi ích
- Việc thông báo L/C và sửa đổi L/C được thực hiện nhanh chóng và chính xác;
- Vietcombank lưu ý doanh nghiệp những điều khoản L/C bất lợi nếu có;
- Doanh nghiệp có thể liên hệ với Vietcombank trước khi kí kết hợp đồng để được tư vấn miễn phí về các điều khoản thanh toán, nội dung L/C và ngân hàng phát hành nhằm đảm bảo an toàn thanh toán và tiết kiệm chi phí.

 

2. XÁC NHẬN LC

Vietcombank cam kết sẽ thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán cho người hưởng thư tín dụng khi đến hạn với điều kiện bộ chứng từ được xuất trình phù hợp với các điều khoản, điều kiện của L/C do ngân hàng khác phát hành.

Lợi ích
- Được ngân hàng phát hành và Vietcombank cùng cam kết thanh toán/chấp nhận thanh toán;  
- Giúp doanh nghiệp giảm bớt lo lắng do không hiểu biết nhiều về ngân hàng phát hành;
- Phòng tránh rủi ro phát sinh từ phía ngân hàng phát hành;
- Hoàn toàn yên tâm với cam kết của một  ngân hàng uy tín hàng đầu trong nước.

3. KIÊM TRA CHỨNG TỪ VÀ GỬI CHỨNG TỪ ĐÒI TIỀN THEO L/C

Vietcombank tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của bộ chứng từ so với điều kiện của L/C và thông lệ quốc tế. Trong trường hợp Vietcombank nhận thấy bộ chứng từ có những điểm không hợp lệ,  Vietcombank sẽ hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện chứng từ nhằm đảm bảo khả năng đòi tiền từ ngân hàng nước ngoài.
Sau đó, Vietcombank tiến hành gửi bộ chứng từ đòi tiền và thanh toán cho doanh nghiệp khi có báo có của ngân hàng nước ngoài.

Lợi ích
- Được hỗ trợ  trong việc lập và xuất trình bộ chứng từ hợp lệ đến ngân hàng phát hành;
- Giảm thiểu rủi ro tranh chấp về tình trạng chứng từ và khả năng không được thanh toán;
- Được hỗ trợ trong việc tra soát, đàm phán với ngân hàng nước ngoài khi phát sinh vướng mắc trong quá trình đòi tiền;
- Thu hồi tiền hàng trong thời gian ngắn nhất với mức phí hợp lí.

4. CHUYỂN NHƯỢNG L/C

Với tư cách người hưởng lợi thứ nhất, doanh nghiệp có thể yêu cầu Vietcombank chuyển nhượng từng phần hoặc toàn bộ trị giá L/C. Vietcombank sẽ thực hiện việc chuyển nhượng và thông báo L/C đến người hưởng lợi thứ hai. Sau đó, Vietcombank tiếp nhận chứng từ và gửi chứng từ đi thanh toán.

Lợi ích
- Đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trung gian mua bán hàng hóa;
- Cung cấp phương tiện đảm bảo cho người hưởng lợi thứ hai mà không phải sử dụng hạn mức tín dụng tại Vietcombank;
- Người hưởng lợi thứ hai sẽ được đảm bảo thanh toán và có quyền yêu cầu ngân hàng được chỉ định trong L/C gốc thực hiện thanh toán.

​5. CHIẾT KHẤU TRUY ĐÒI HỐI PHIẾU VÀ BỘ CHỨNG TỪ THEO PHƯƠNG THỨC L/C

Vietcombank chiết khấu hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ theo phương thức Tín dụng chứng từ có kỳ hạn trả ngay hoặc trả chậm tối đa 360 ngày. Trường hợp Vietcombank không nhận được tiền thanh toán bộ chứng từ, khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả số tiền chiết khấu vào ngày đáo hạn.

Lợi ích
- Tỷ lệ chiết khấu cao, có thể lên đến 100% trị giá bộ chứng từ;
- Thời hạn chiết khấu linh hoạt phù hợp với nhu cầu vốn của Khách hàng;
- Thủ tục chiết khấu nhanh chóng, thuận tiện;
- Đồng tiền chiết khấu có thể là VNĐ hoặc ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật.

6. CHIẾT KHẤU MIỄN TRUY ĐÒI BỘ CHỨNG TỪ THEO PHƯƠNG THỨC L/C

Vietcombank mua bộ chứng từ theo phương thức Tín dụng chứng từ có kỳ hạn trả chậm tối đa 360 ngày đã được Ngân hàng phát hành/Ngân hàng xác nhận chấp nhận/cam kết thanh toán. Trường hợp không nhận được tiền thanh toán bộ chứng từ, Vietcombank sẽ không truy đòi tiền từ người hưởng L/C.

Lợi ích
- Không cần tài sản bảo đảm;
- Không cần lo lắng về khả năng thanh toán của đối tác;
- Hạn chế rủi ro và gia tăng cạnh tranh với đối thủ

7. CHIẾT KHẤU NHANH THEO PHƯƠNG THỨC L/C

Vietcombank thực hiện chiết khấu có truy đòi hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ đòi tiền theo phương thức Tín dụng chứng từ có kỳ hạn trả ngay hoặc trả chậm tối đa 360 ngày trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được hồ sơ chiết khấu nhanh hợp lệ.

Lợi ích
- Khách hàng được chiết khấu trong vòng 60 phút kể từ khi Vietcombank nhận được hồ sơ đề nghị/đề nghị điều chỉnh chiết khấu nhanh hợp lệ;
- Đối với giao dịch chiết khấu kèm theo xuất trình bộ chứng từ đòi tiền theo phương thức Tín dụng chứng từ, việc chiết khấu có thể được thực hiện mà không phụ thuộc vào kết quả kiểm tra bộ chứng từ đòi tiền;
- Số tiền chiết khấu có thể lên đến tối đa 100% trị giá hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ đòi tiền.

 

8. TÍN DỤNG NỘI BỘ ĐƯỢC THANH TOÁN TRƯỚNG HẠN

Thư tín dụng nội bộ được thanh toán trước hạn là sản phẩm thư tín dụng (L/C) trả chậm, trong đó:
- Ngân hàng tham gia giao dịch là (các) Chi nhánh của VCB;
- Người yêu cầu phát hành L/C và Người hưởng L/C đều là khách hàng của VCB;
- L/C cho phép VCB thanh toán theo đề nghị của Người hưởng L/C trước ngày đáo hạn thanh toán của bộ chứng từ xuất trình theo L/C.

Lợi ích
Đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp mua bán hàng hóa trong nước. Cụ thể:
a) Đối với doanh nghiệp bán hàng (Người hưởng L/C): 
- Được VCB thanh toán trước hạn và miễn truy đòi bộ chứng từ xuất trình theo L/C;
- Loại bỏ rủi ro liên quan đến khả năng thanh toán của doanh nghiệp mua hàng;
- Cải thiện các chỉ số trên báo cáo tài chính;
- Quản lý dòng tiền, công nợ phải thu hiệu quả hơn các phương thức thanh toán truyền thống khác.
b) Đối với doanh nghiệp mua hàng (Người yêu cầu phát hành L/C): Được hưởng tất cả lợi ích từ L/C trả chậm do VCB phát hành, cụ thể:
- Được VCB bảo đảm về khả năng thanh toán với đối tác (Doanh nghiệp bán hàng);
- Được trả chậm đến ngày đáo hạn thanh toán của bộ chứng từ theo quy định của L/C.

B. Nhờ thu

1. GỬI CHỨNG TỪ NHỜ THU

Nhờ thu kèm chứng từ là phương thức thanh toán trong đó người xuất khẩu ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền từ người nhập khẩu căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện là nếu người nhập khẩu trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho người nhập khẩu để nhận hàng.
Vietcombank thực hiện tiếp nhận bộ chứng từ từ doanh nghiệp (người xuất khẩu), kiểm tra và gửi bộ chứng từ và gửi ngân hàng nước ngoài để nhờ thu.

Các hình thức thu hộ

• D/P (Documentary against Payment): Người nhập khẩu phải thanh toán ngay thì ngân hàng thu hộ mới giao bộ chứng từ giao hàng cho họ. 

• D/A (Documentary against Acceptance): Người nhập khẩu phải chấp nhận thanh toán trị giá hối phiếu khi đáo hạn thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ.

Lợi ích
- Việc gửi chứng từ và giao dịch với các ngân hàng thu hộ thuận tiện nhờ quan hệ đại lí rộng khắp trên toàn thế giới của Vietcombank; 
- Thu hồi tiền hàng cho doanh nghiệp nhanh chóng với mức phí hợp lí.

 

2. CHIẾT KHẤU TRUY ĐÒI HỐI PHIẾU VÀ BỘ CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU THEO  PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

Vietcombank ứng trước hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức Nhờ thu chứng từ có kỳ hạn trả ngay hoặc trả chậm tối đa 360 ngày. Trường hợp Vietcombank không nhận được tiền thanh toán bộ chứng từ, Khách hàng có nghĩa vụ hoàn trả số tiền chiết khấu vào ngày đáo hạn.

Lợi ích
- Tỷ lệ chiết khấu cao, có thể lên đến 90% trị giá bộ chứng từ;
- Thời hạn chiết khấu linh hoạt phù hợp với nhu cầu vốn của Khách hàng;
- Thủ tục chiết khấu nhanh chóng, thuận tiện;
- Đồng tiền chiết khấu có thể là VNĐ hoặc ngoại tệ phù hợp với quy định của pháp luật.

3. CHIẾT KHẤU NHANH THEO PHƯƠNG THỨC NHỜ THU

Vietcombank thực hiện chiết khấu có truy đòi hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ đòi tiền theo phương thức Nhờ thu chứng từ có kỳ hạn trả ngay hoặc trả chậm tối đa 360 ngày trong vòng 60 phút kể từ khi nhận được hồ sơ chiết khấu nhanh hợp lệ.

Lợi ích
- Khách hàng được chiết khấu trong vòng 60 phút kể từ khi Vietcombank nhận được hồ sơ đề nghị/đề nghị điều chỉnh chiết khấu nhanh hợp lệ;
- Số tiền chiết khấu có thể lên đến tối đa 100% trị giá hối phiếu đòi nợ và/hoặc bộ chứng từ đòi tiền.

C. Chuyển tiền

1 CHUYỂN TIỀN ĐẾN TỪ NƯỚC NGOÀI

Đây là dịch vụ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ với điều khoản thanh toán T/T và nhận tiền từ đối tác nước ngoài chuyển về thông qua hệ thống chuyển tiền điện SWIFT giữa các ngân hàng nước ngoài với Vietcombank.

Lợi ích
- Nhận tiền qua tài khoản tiền gửi thanh toán trong hoặc ngoài hệ thống Vietcombank; 
- Nhận tiền bằng VNĐ, ngoại tệ chuyển về hoặc ngoại tệ chuyển đổi khác; 
- Rút tiền tại tất cả Chi nhánh/Phòng Giao dịch trên hệ thống Vietcombank; 
- Hạn chế tối đa chi phí và thời gian thông qua mạng lưới ngân hàng đại lí rộng khắp của Vietcombank; 
- Dịch vụ được xử lí tự động, nhanh chóng, chính xác; 
- Nhận được tiền trong vòng tối đa 24h từ khi Vietcombank nhận điện từ ngân hàng nước ngoài; 
- Nhận được thông báo của Vietcombank ngay khi có tiền chuyển về.

2. THANH TOÁN BIÊN NAAUK XK

Đây là dịch vụ đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ qua biên giới Việt - Trung có nhu cầu nhận tiền thanh toán xuất khẩu từ đối tác nước ngoài bằng đồng CNY hoặc VND.

Lợi ích
- Đảm bảo tiền chuyển về nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm chi phí do Vietcombank có thỏa thuận hợp tác với nhiều Ngân hàng lớn của Trung Quốc như: Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC), Ngân hàng Trung Quốc (BOC), Ngân hàng nông nghiệp Trung Quốc (ABC), Liên hiệp Tín dụng Nông thôn Vân Nam…;
- Áp dụng các phương thức chuyển tiền hiện đại như chuyển tiền qua Internet Banking, đảm bảo Người hưởng được nhận tiền nhanh nhất;
- Khách hàng được hưởng phí dịch vụ ưu đãi.
- Được nhận tiền bằng VND hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi khác tại Vietcombank với tỷ giá cạnh tranh;
- Thủ tục nhận tiền đơn giản;
- Khách hàng có thể đến bất kỳ Chi nhánh nào của Vietcombank trên toàn quốc để thực hiện giao dịch thanh toán biên mậu xuất khẩu;
- Thông tin giao dịch được bảo mật tuyệt đối.

D. Bao thanh toán

Vietcombank thực hiện bao thanh toán trên cơ sở doanh nghiệp (bên bán hàng) chuyển nhượng cho Vietcombank toàn bộ quyền và lợi ích của các khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng mua bán trả chậm (trừ mua bán theo hình thức L/C trả chậm).


Nội dung sản phẩm
Bao thanh toán là một gói sản phẩm gồm 4 dịch vụ cơ bản:
- Theo dõi khoản phải thu: Vietcombank sẽ theo dõi khoản phải thu thay cho bên bán hàng.
- Ứng trước: Vietcombank sẽ ứng trước cho bên bán hàng đến 90% giá trị khoản phải thu chuyển nhượng cho Vietcombank.
- Thu nợ: Vietcombank hoặc đại lí bao thanh toán của Vietcombank sẽ thực hiện các biện pháp thu tiền từ bên mua hàng thay cho bên bán hàng.
- Bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng: Trong trường hợp bên mua mất khả năng thanh toán, Vietcombank hoặc Đại lí bao thanh toán của Vietcombank sẽ thanh toán cho bên bán hàng 100% giá trị khoản phải thu.


Các sản phẩm bao thanh toán 
- Bao thanh toán trong nước: Được cung cấp dựa trên cơ sở hợp đồng thương mại trong nước. Với sản phẩm này, Vietcombank giữ đồng thời hai vai trò là đại lí bao thanh toán bên bán và đại lí bao thanh toán bên mua.
- Bao thanh toán quốc tế:  Được cung cấp dựa trên hợp đồng thương mại quốc tế. Vietcombank kết hợp với đại lí bao thanh toán cung cấp cho doanh nghiệp 4 dịch vụ cơ bản của bao thanh toán.
o  Bao thanh toán xuất khẩu: Vietcombank đóng vai trò là đại lí bao thanh toán xuất khẩu cung cấp dịch vụ theo dõi khoản phải thu, ứng trước cho bên bán hàng; đại diện cho bên bán hàng liên hệ và giao dịch với đại lí bao thanh toán nhập khẩu để yêu cầu cung cấp các dịch vụ thu nợ và đảm bảo rủi ro tín dụng bên mua hàng.
o  Bao thanh toán nhập khẩu: Vietcombank đóng vai trò là đại lí bao thanh toán nhập khẩu cung cấp dịch vụ thu nợ, bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng theo yêu cầu của đại lí bao thanh toán xuất khẩu.

 

Lợi ích

a) Đối với bên bán hàng

- Mở rộng thị trường bán hàng, tăng khả năng cạnh tranh khi có thể cung cấp cho bên mua hàng phương thức thanh toán hấp dẫn hơn;

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ được ứng trước đến 90% giá trị các khoản phải thu ngay khi xuất trình hóa đơn;

- Được bảo đảm rủi ro tín dụng bên mua hàng đến 100% giá trị hóa đơn;

- Nắm được tình hình tài chính, khả năng thanh toán của bên mua thông qua kết quả thẩm định của Vietcombank hoặc các đơn vị bao thanh toán quốc tế uy tín;

- Tiết kiệm chi phí, thời gian, nhân lực trong việc quản lý và thu hồi các khoản phải thu.

b) Đối với bên mua hàng

- Được sử dụng hàng hóa, dịch vụ trước khi thanh toán tiền;

- Chỉ thanh toán khi hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn yêu cầu của hợp đồng;

- Không tốn bất kì khoản phí bao thanh toán nào;

- Tiết kiệm chi phí chuyển tiền đi nước ngoài (đối với bao thanh toán quốc tế);

- Linh hoạt lựa chọn nguồn tiền thanh toán: tiền mặt, séc, chuyển khoản...

BAO THANH TOÁN CHUYÊN BIỆT 

Vietcombank thực hiện ứng trước có bảo lưu quyền truy đòi cho bên xuất khẩu đối với nhứng khoản phải thu phát sinh từ những hợp đồng thương mại có sử dụng hình thức thanh toán chuyển tiền trả sau/trả chậm/Ghi sổ/ D/A trên cơ sở sử dụng hạn mức bao thanh toán của bên xuất khẩu mà không yêu cầu phải có bảo đảm rủi ro tín dụng bên nhập khẩu.

Lợi ích
- Bổ sung vốn lưu động lên tới 100% giá trị các khoản phải thu;
- Chi phí thấp;
- Thủ tục nhanh gọn, thuận tiện.

Để lại tin nhắn cho chúng tôi