Thông báo tự động: Hiện tại website cần được nâng cấp & bảo trì, vui lòng liên hệ đơn vị thiết kế website để được hỗ trợ | Xem thêm
TẶNG THẺ TÍN DỤNG
NGÂN HÀNG PHÁT HÀNH THẺ ATM MIỄN PHÍ
TRẢ GÓP LINH HOẠT
BẢO MẬT KHOẢN VAY
Đăng ký vay online

QUẢN LÝ QUỸ

Đăng lúc 00:54:34 12/03/2021

QUẢN LÝ QUỸ

​VCBF cung cấp dịch vụ quản lí các quĩ thành viên và quĩ công chúng dạng đóng. Hiện nay, VCBF đang quản lí 3 quĩ thành viên hoạt động trên thị trường trong và ngoài nước. Các quĩ này đầu tư vào các doanh nghiệp chưa niêm yết và các chứng khoán đã niêm yết.

VCBF áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong phương thức tiếp cận đầu tư vào doanh nghiệp chưa niêm yết. Qui trình đầu tư bao gồm thực hiện mô hình phân tích tài chính doanh nghiệp chi tiết, thẩm định và định giá đầu tư thận trọng và cấu trúc các khoản đầu tư vào các công ty quản lí tốt và nhiều tiềm năng tăng trưởng mạnh

Để lại tin nhắn cho chúng tôi